Podnikání nezaručuje bohatství

V případě soukromých podnikatelů to obvykle chodí tak, že je jejich úkolem něco levně pořídit, vložit do toho svou práci a svůj um, tím to zhodnotit a pak to s náležitým ziskem prodat zájemcům, kteří jim za to adekvátně zaplatí. Tím vzniká zisk, ze kterého pak soukromníci platí všechny své podnikatelské výdaje a předepsané odvody a také…