Někteří ze soukromých podnikatelů – a není jich málo – měli smůlu. S nástupem koronavirové pandemie jim stát prostě z moci úřední zakázal provozovat jejich živobytí, tedy zakázal prodej zboží nebo poskytování jejich služeb zákazníkům v jejich provozovnách. Tito museli z moci úřední zavřít a bylo po podnikání.

A aby je stát v současnosti alespoň zčásti odškodnil za toto své rozhodnutí, zaplatí za některé z nich alespoň část nájmů, které byli tito povinni navzdory uzavření provozoven platit, a to za období od 13. března do 30. června.

Podnikatelé a firmy si tedy mohou o tuto pomoc, spočívající v zaplacení poloviny nájmů (až do výše deseti milionů) z uvedeného období státem, požádat, a to až do konce září. Což pro ně nemusí být vůbec špatná zpráva. Protože tito přišli samozřejmě o víc, i tak to pro ně bude prodělečné, ale aspoň něco.

Jenže ono to zase až tak růžové být nemusí. Není totiž všechno zlato, co se třpytí. A má-li být někomu z dotyčných podnikatelů zmíněná pomoc poskytnuta, musí tito nejprve dosáhnout snížení dotyčného nájemného pronajímatelem o třicet procent. Pokud tedy nejde o ty, kdo platí nájem některému státnímu subjektu, protože ti dostanou automaticky osmdesátiprocentní příspěvek.

Stát na to zatím nabízí pět miliard Kč, slibuje ale další navýšení této sumy. Aby se vyhovělo těm, kdo splní všechny náležitosti. Mezi něž náleží třeba to, že musí mít zájemce o tuto pomoc už předem zaplaceno minimálně padesát procent z nájemného za druhé čtvrtletí nebo že nesmí jít o provozovnu, jež je v držení samotného žadatele nebo jejím vlastníkem a pronajímatelem nesmí být se žádajícím podnikatelem spřízněná osoba, tedy osoba blízká podle § 22 občanského zákoníku, osoba ovládající podle § 74 zákona o obchodních korporacích, osoba jednající ve shodě podle § 78 zákona o obchodních korporacích, osoba uplatňující podstatný vliv podle § 22 odst. 5 zákona o účetnictví nebo osoba náležející do konsolidačního celku podle § 22 odst. 6 téhož zákona.

Stát prostě zafinancuje část nákladů soukromníků, jimž zkomplikoval život. Ovšem jako obvykle hlavně těm vyvoleným.