ŽADATEL O ÚVĚR

Jde o osobu, která podá žádost o úvěr. Může jít tedy o klienta jak bankovní, tak nebankovní společnosti. Nehraje roli ani typ požadovaného úvěru. Ať už bude klient žádat o hypotéku, anebo krátkodobý úvěr, vždy to bude žadatel o úvěr. Žadatel o úvěr musí splňovat několik podmínek, které jsou následující:

Plnoletost – Protože fyzická osoba nabývá plné právní odpovědnosti až v den osmnáctých narozenin, může se stát žadatel o úvěr pouze ta osoba, která má více jak osmnáct let včetně. Samozřejmostí je i svéprávnost, se kterou se však při právních úkonech počítá.

Trvalý pobyt na území České republiky – Cizinci, kteří budou chtít v České republice požádat o úvěr, budou velmi znevýhodněni.

V dnešní době chce takřka každá společnost mít jistotu, že nenastanou při splácení žádné problémy, a navíc uzavírat mezinárodní smlouvy není nic příjemného.

Právě proto je možné poskytnout úvěr jen těm, kteří trvale žijí na území České republiky. Výjimečně se dá zařídit i hypotéka s přechodným pobytem na území ČR.

Žadatel o úvěr nemusí nutně označovat pouze jednu osobu, ale může se jednat i o skupinu či společnost.

Je tedy možné žádat o úvěr ve více než jedné osobě. Za každých okolností je nutné vyplnit žádost o úvěr, která se u každé jednotlivé společnosti liší.

Po tom, co se daná bankovní anebo nebankovní společnost ozve s vyrozuměním, je možné postupovat dále.

Žadatel o úvěr bude s danou finanční institucí jednat o podmínkách samotného úvěru.
Ukončení jednání a začátek plné spolupráce ztvrzuje až úvěrová smlouva, která musí mít určité náležitosti. O úvěrové smlouvě se můžete dočíst o několik řádků výše.