VINKULACE

Pod tímto termínem se skrývá způsob vyplácení pojistného plnění vzhledem k zastavené nemovitosti.

To znamená, že pokud je Vaše nemovitost pod zástavním právem a odehraje se nějaká, například živelná pohroma, peníze, které byste získali z pojistného plnění, případnou dané finanční společnosti na úhradu zůstatku úvěru. Co zbyde samozřejmě připadne Vám.

Bankovní, ale i nebankovní společnosti však bývají v tomto ohledu velmi loajální a v případě skutečné pohromy a následných pojistných vyrovnání se zcela jistě najde nějaké řešení.

Vinkulace se týká obvykle všech zastavených nemovitostí, a tak je rozumné se před uzavřením smlouvy informovat u své pojišťovny.