VĚŘITEL

Jako věřitel je označen ten, kdo zjednodušeně řečeno půjčuje peníze. Nejčastěji je to tedy bankovní anebo nebankovní společnost. Setkat se můžete i s označeními jako půjčující anebo investor, které mají stejný význam jako termín věřitel.

Tyto společnosti určují podmínky celého úvěru a mají právo rozhodovat o všech náležitostech, které se úvěru týkají.

Finanční prostředky půjčují s určitým útokem anebo úplatou. Ty fungují jako určitá odměna věřiteli za to, že poskytnul úvěr.

Stát se věřitelem rozhodně nemůže každý. Aby bylo možné použít termín věřitel, je nutné disponovat částkou, kterou budete dlužníkovi půjčovat a také musíte mít patřičné živnostenské oprávnění.

U spotřebitelských úvěrů jsou kritéria získání licence poskytovatele daleko náročnější.

Jedna z podmínek je mít základní kapitál 20 milionů korun.

Nelze tedy považovat za věřitele každého, kdo má pouze k dispozici potřebné finanční prostředky k zápůjčce.

Věřitel má právo vymáhat své pohledávky, pokud je dlužník poctivě nesplácí.

V případě zájmu může věřitel využít pomoc a předat neplacenou pohledávku odpovědným osobám, které ji převezmou a budou vymáhat po dlužníkovi zákonně povolenými metodami.