ÚVĚROVÁ SMLOUVA

Tato smlouva je základem každého úvěru. Je sjednávána mezi žadatelem o úvěr a danou bankovní či nebankovní společností.

Později jsou tyto dvě strany označovány jako dlužník a věřitel. Úvěrová smlouva obsahuje kromě podpisů jednotlivých stran i veškeré podmínky daného úvěru.

Jsou tam zapsané zkrátka všechny potřebné informace, bez kterých by nebylo možné označit za úvěr právoplatný. Vytvořit úvěrovou smlouvu mezi dlužníkem a věřitelem je dokonce zákonem dané.

Bez této náležitosti tedy není možné uznat daný úvěr za platný. Zákon takto neplatné úvěry může stíhat podle platných nařízení a trestat dle trestního práva.

Úvěrová smlouva musí v základu obsahovat tyto informace:

Údaje o věřiteli a dlužníkovi – ve smlouvě musí být uvedeno jméno a příjmení dlužníka, ale i věřitele. Věřitel, ale v některých případech i dlužník, se tedy bude nazývat dle názvu konkrétní společnosti, avšak vždy je nutné uvést odpovědnou osobu.

Samozřejmě musí být zřejmé, jaká strana je dlužníkem, a jaká strana je věřitelem.

Výše úvěru – jde o částku, o kterou má dlužník zájem. Ta je určena nejenom požadavkem klienta, ale samozřejmě i cenou samotného zastavené nemovitosti pro tyto účely.

Úroková sazba – Podstata půjček je spokojenost na obou stranách. Je tedy přirozené, že věřitel musí mít nějakou odměnu za to, že zapůjčí dlužníkovi úvěrovou částku.

Právě odměna za tohle poskytnutí se nazývá úrok. Údaje o úrokové sazbě tedy v rámci úvěrové smlouvy nesmí chybět. Kromě údaje o úrokové sazbě je nutné uvést i dobu fixace neboli dobu, po kterou musí zůstat úroková sazba na stejné výši.

Způsob a data splácení – V České republice se úvěr splácí měsíčními splátkami. Ty musejí být rozepsané do splátkového kalendáře. Samozřejmostí je také uvedení způsobů splácení. Existuje více druhů splácení, od kterých se odvíjí úmor a také úrok.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) – RPSN je hodnota, která určuje podstatu a výhodnost celého úvěru. Jde o souhrn veškerých přeplatků vzhledem k samotné výši úvěru. U podnikatelských úvěrů nemusí být RPSN uvedeno. Ale sami si ho můžete spočítat.

Sankce – Některé nebankovní společnosti obzvláště u podnikatelských úvěrů mají poplatky například za předčasné splacení celého úvěru, za mimořádnou splátku anebo za prodlení platby splátky.

Tyto poplatky však dle zákona nesmí být skryté, respektive je po Vás nemůže nikdo zpětně žádat, pokud nejsou uvedeny ve smlouvě.

Poplatky – V těchto údajích musí být uvedené veškeré jiné poplatky, než jsou sankce.

Tyto poplatky mohou zahrnovat například poplatek za uzavření smlouvy, za vedení účtu, za nahlížení do splátkového kalendáře a další podobné položky, které Vám nesmí zůstat skryté, stejně jako tomu bylo v případě sankcí.

Ručitel – Hypoteční úvěry fungují na principu zástavy nemovitosti. Je tedy důležité mít svého ručitele, který poskytne odpovídající nemovitost.

Smlouva tedy musí obsahovat informace o osobě ručitele, ale samozřejmě i o nemovitosti, na kterou je uvaleno zástavní právo.

Klienti bank a nebankovních společností však dělají jednu zásadní chybu. Nechávají se strhnout spěchem a smlouvu si nikdy nepřečtou v poklidu a pečlivě. Přitom je to tak důležité. Pokud byste totiž našli ve smlouvě něco, co se Vám nezdá, můžete od celého jednání ustoupit a najít někoho spolehlivějšího.

Měli byste i kvůli sobě vědět, co taková úvěrová smlouva má obsahovat.

Výše uvedené údaje jsou základní, avšak říkají Vám naprosto vše o tom, jaký hypoteční úvěr jako takový má být.

Pokud byste však smlouvě nevěnovali příliš pozornosti, mohlo by se stát, že byste naletěli ne příliš férové nabídce dané společnosti, která by z Vás vytáhla peníze navíc, a to například na poplatcích, o kterých jste si nepřečetli.

Smlouva je zkrátka dokument, jehož přečtení je pouhý základ. Vhodné je využít i možnost nechat si úvěrovou smlouvu poslat domů.

U spotřebitelského úvěru je jedna velká výhoda a to, že pokud úvěr podepíšete a během 14 dnů se rozmyslíte, že čerpat nebudete, od smlouvy odstoupíte do 14 dnů od uzavření smlouvy, nehrozí Vám žádné sankce.

Taková možnost je poměrně nová a mnoho klientů vůbec o této možnosti není, ačkoliv je ze zákona daná.

U podnikatelských úvěrů taková zákonná povinnost není. Doporučení tedy zní.

Smlouvu byste měli dostat k přečtení na celých 48 hodin a během této doby byste měli kromě přečtení zvládnout i rozmýšlení se, zdali daný úvěr je to, co jste skutečně chtěli.

Také je možné vyhledat případné nedostatky a ty s věřitelem projednat.

Od věci také není přizvat si na pomoc nějakého odborníka, například advokáta. Ten Vám může poradit a v této velmi důležité záležitosti také profesionálně pomoci.

Nutné je si tedy všechny důležité údaje ověřit a až po velmi pečlivém zvážení přistoupit na samotný úvěr a začít z něj čerpat peníze.

Pokud tedy budete této záležitosti věnovat dostatečnou pozornost, budete mít jistotu, že jste nic nezanedbali a že nabídka, kterou jste převzali na svá bedra, bude skutečně taková, jak jste si představovali.