ÚROKOVÁ MÍRA

Jedná se o procentuální vyjádření navýšení částky, kterou věřitel poskytnul svému klientovi.

Úroková míra je vedena nejčastěji jako roční, někdy je však možné setkat se i s měsíčním úročením.

Úrokovou míru určuje vždy věřitel, neboť ta vyjadřuje to, kolik procent z celkové výše úvěru připadne věřiteli jako odměna.

Úroková míra, anebo také jiným názvem sazba, se může různě měnit dle současné situace na finančním trhu.

Tato sazba je také ovlivněná samotným typem úvěru a také společností, která daný úvěr nabízí. Je známé, že hypotéky mají menší úrokovou míru než například krátkodobé úvěry.

Stejně tak banky většinou nabízejí nižší úrokovou míru než nebankovní společnosti, které na druhou stranu nabízejí výhody v jiné oblasti.

Podle úrokové míry je také nejlepší porovnávat jednotlivé nabídky úvěrů. Jen tak můžete získat přesný odhad, jaká nabídka bude výhodnější.

Při výběru ideální hypotéky, anebo kteréhokoliv jiného úvěru, byste měli myslet na to, že úrok není to jediné, co by Vás mělo zajímat.

Každopádně se však jedná o to nejdůležitější, co byste měli brát v potaz. A jak se vlastně taková úroková sazba počítá? Jak v ní získat větší přehled?

Systém úrokové míry se dá skvěle předvést na jednoduchém příkladu.

Klient má zájem o vypůjčení peněžní částky ve výši 1 000 000 Kč. Bankovní společnost XY nabízí roční úrokovou míru 5 %.

Pokud by byla doba splatnosti dlouhá jeden rok, můžete jednoduše vypočítat, že úrok bude činit 50 000 Kč.

Klient tedy ve výsledku splatí úvěr v podobě 1 000 000 Kč a věřitel jako odměnu dostane úrok ve výši 50 000 Kč.

V dnešní době se zájemci o nebankovní hypotéku mohou setkat s úvěrovou mírou ve výši například 12 % p.a.

Ta je platná pro nebankovní společnosti, které zpravidla nabízejí o něco větší úrokovou míru než banky.

Klient by měl zvážit všechny možnosti a vždy se snažit o to, aby úroková míra byla co nejnižší.

Samozřejmě závisí i na jiných parametrech, ale úroková míra je zkrátka to nejdůležitější.

Každého žadatele o úvěr totiž jistě nejvíce zajímá to, kolik vlastně přeplatí, což určuje právě úroková míra.