ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS

K mnohým úkonům v oblasti finančnictví, ale nejenom zde, je velmi důležitý úředně ověřený podpis. Jde o podpis, který bude ověřený dle platných norem.

Úředně ověřený podpis je důležité doložit nejenom k důležitým smlouvám, ale také při činnostech, kterých se daná fyzická osoba neúčastní osobně.

Například při předávání plné moci k určitým úkonům je důležité úředně ověřit podpis, kterým se následně bude druhá strana prokazovat, jako kdyby danou listinu podepsala osoba první.

Existuje mnoho míst, kde je možné nechat si svůj podpis úředně ověřit. Těmito místy jsou například pošty, obecní úřady, ale i na jiných místech, které jsou označeny jako „Czech point“.

Jako samozřejmostí je pak možné úředně ověřený podpis získat například u notáře, anebo v Hospodářské komoře České republiky.

Co se týče způsobů úředního ověřování, existuje jich hned několik. Základ tvoří vlastnoruční podpis ověřený na výše zmíněných místech.

Jednoduše tedy přijdete na dané místo, podepíšete se a úředník či pověřená osoba zapíše Vás podpis do databáze a úředně Vám jej ověří, což znamená označení úředním razítkem anebo ověřovací doložkou.

Veškeré tyto činnosti může provádět pouze osoba k tomu vzdělaná a poučená. To znamená, že úřední podpis můžete dostat jak u notáře, kde se předpokládá vysoké vzdělání, tak na poštovní přepážce, kde není potřebné vysokého vzdělání.

Další, poměrně složitější cesta, tkví v ověření elektronického podpisu, který se však řídí specifickými právními cestami určenými samotným státem.