ÚMOR

Tento pojem označuje součást měsíční splátky při anuitním splácení. Jedná se o úhradu jistiny. Kromě úmoru se do měsíční splátky započítává také úrok.

Tyto dvě složky každý měsíc v rámci měsíční splátky snižují jistinu.

Úmor je tedy větší část půjčky, pokud jde o klasický způsob splácení, kterým je splácení anuitní.

Anuitní způsob splácení je charakteristický tím, že po fixaci se měsíční splátka nemění.

Lze tedy říct, že v tomto případě bude úmor a úrok vždy ve stejném poměru.

Pokud však jde o splácení progresivní anebo degresivní, jsou zde značné rozdíly mezi vzájemným poměrem úmoru a úroku.

Zapomenout by lidé neměli ani na samotný rozdíl mezi úmorem a úrokem.

Obě dvě částky totiž znamenají něco zcela jiného a jejich dlouhodobá záměna by mohla znamenat určité potíže.