Když chce člověk vést dostatečně kvalitní život, musí se uspokojovat jeho nároky a požadavky, jež jsou daleko vyšší než ty, jež měli naši předkové. Lidé toho dnes potřebují k životu mnoho, rozhodně si nevystačí jenom se základními věcmi jako obživa, ošacení a nějaké místo, kam by se dalo zalézt v případě nepřízně klimatu.

Potěšující je tu to, že se nabízí zboží a služby, jež takový dokonalý život vést umožňují. Cokoliv člověk potřebuje nebo chce mít, to tento může získat, k dispozici je snad cokoliv, na co si jenom vzpomeneme.

Ovšem má to háček. Mít sice můžeme leccos, ovšem než se tak stane, musíme za to logicky zaplatit. A to obvykle penězi. A aby někdo na takovou útratu měl, musí zase vykonávat nějaké činnosti, jež by mu umožnily si vydělat.

Zaměstnání či podnikání se sice v našich končinách nikomu nezakazuje, pokud si tedy vládci zrovna neusmyslí, že to zavřou direktivním rozhodnutím s odůvodněním, že by to komplikovalo nezáviděníhodnou situaci související s pandemií, ovšem přesto mají lidé nejednou problémy s tím, aby si vydělali tolik, kolik potřebují. Protože žijeme v nejistém světě a nejisté době, kdy může každého z nás v libovolném okamžiku potkat prakticky cokoliv.

A proto se naše společnosti dělí na ty, kdo se mají skvěle, na ty, kdo žijí tu více a tu méně spokojeně, na ty, kdo to jakž takž zvládají, a logicky i na ty, pro něž je normální život nad jejich síly. A zatímco těm nad vodou lze závidět, těm pomyslně tonoucím nikoliv.

A aby u nás mohli žít i ti, jimž není osud příznivě nakloněn, existuje v každé civilizované zemi určitý sociální systém, jenž má zaručit, že budou i ti nejnešťastnější občané mít aspoň z čeho žít.

Takové sociální systémy se pochopitelně případ od případu liší, jedno by ale mělo být jisté vždy. A sice to, že by život dotovaný těmito systémy neměl být lepší než život pracujících lidí. Protože práce je tím, díky čemu ekonomiky vůbec fungují, a kdyby vyšlo najevo, že se mají ti nepracující lépe než ti, kdo tvoří skutečné hodnoty, šli bychom ke dnu všichni. Protože kdo by pak chtěl pracovat pro blaho ostatních, že?