SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Splátkový kalendář označuje jednu z nejdůležitějších položek, co se týče dlužníka. Ten by se měl podle splátkového kalendáře řídit, aby nedošlo k rozporu s úvěrovou smlouvou.

Jednoduše řečeno, je důležité dodržovat datum splatnosti. Splátkový kalendář je v přeneseném slova smyslu předem smluvený rozpis, který dlužníkovi určuje, k jakému datu musí převést měsíční splátky svému věřiteli.

V dnešní době však mají lidé problémy se slovíčkařením a často si pletou dva důležité pojmy: datum splatnosti a datum odeslání platby.

Datum splatnosti

Jde o předem smluvený termín, kdy věřitel musí mít na svém účtu měsíční platbu – splátku. To znamená, že je nutné samotnou platbu odeslat s dostatečným předstihem. V praxi to jsou nejčastěji 3–5 pracovních dnů, samozřejmě záleží na standardní době peněžního převodu mezi bankami. Doba splatnosti je každopádně závazná a její nedodržení může mít za následek porušení smlouvy a následné sankce.

Datum odeslání platby

V tento termín se nejčastěji lidé rozhodnou poslat platbu a vždy je to jako naschvál datum splatnosti. Právě v tom je ta největší chyba, neboť si lidé neuvědomují zásadní rozdíl, respektive nevědí, co to vlastně datum splatnosti je.

Nyní tedy víte, jak velký je rozdíl mezi těmito daty a zcela jistě se budete snažit posílat platby natolik přesně, aby v den splatnosti již veškeré peníze byly převedené na účtu věřitele.