RUČITEL

Tato osoba je původcem celého hypotečního úvěru, respektive je jednou z hlavních podmínek. Jako ručitel je označován ten, kdo vlastní nemovitost, na kterou je uvaleno zástavní právo.

Pokud by se v případě klienta nenacházel žádný ručitel, který by byl schopný nabídnout svou nemovitost do zástavy, nemohl by samotný žadatel o úvěr podepsat smlouvu, respektive by mu nebyla ani vystavena.

Hypoteční úvěr je totiž půjčka, která vyžaduje jako záruku toho, že klient bude splácet poctivě, určitou nemovitost.

Ručitelem může být kdokoliv, jako třeba rodiče klienta, anebo jiní příbuzní. Stát se ručitelem vzhledem ke klientovi se však může stát i přítel či zkratka někdo, kdo bude schopný ručit určitou nemovitostí.

Povinnost ručit nemovitostí je výsadou hypotečních úvěrů, a proto u jiných úvěrů nemusí být vyžadován ručitel, který má ve vlastnictví nemovitost.

Pak je zde ještě jeden význam slova ručitel, hojně používaný, a to v případech, kdy například příjem dlužníka na výši úvěru nedosahuje, tak si přizve ručitele, například matku, která v dlužníkem vstoupí do úvěru a prokázáním svého přijmu akceptuje společné splácení úvěru v případě, že dlužník na splátku nemá. Správný název tohoto ručitele je spoludlužník.