PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ

Tento pojem znamená poměrně složitý proces, při kterém musíte bance dokázat, že jste schopni splácet úvěr, který Vám věřitel nabídl.

Abyste mohli dokázat, že na daný úvěr skutečně máte peníze, čeká Vás s mnoho papírování a také chození. K dokazování Vám nestačí čestné slovo, ale budete potřebovat speciální formulář, který můžete dostat od svého zaměstnavatele, nebo Vám předepsaný formulář dá banka a zaměstnavatel ho potvrdí. Banka má právo si tyto informace dále u zaměstnavatele ověřit.

Je to tedy nepříjemná a často i velmi zdlouhavá záležitost, která Vás bude stát mnoho Vašeho úsilí.

Abyste mohli své příjmy dokázat, musíte být stabilně zaměstnaní a samozřejmě mít dostatečný příjem. Výši Vašeho příjmu posoudí až zaměstnanci samotné bankovní či nebankovní společnosti.

Stejně tak je důležité myslet na to, že do Vašich příjmů se nezapočítávají jednorázové brigády, ale skutečně pouze jen stabilní zaměstnání.

V tomhle jsou opravdu znevýhodnění lidé, kteří se živí spíše jen jednorázovými brigádami a skutečné zaměstnání nemají.

Naopak mohou tito lidé využít příležitosti a nabídky nebankovních společností, které část nabízejí hypotéku i bez dokazování příjmů. Toto se však týká jen podnikatelských úvěrů.

U spotřebitelských úvěrů platí podobná pravidla prověření příjmů jako u banky.

Abyste však mohli čerpat výhody tohoto podnikatelského úvěru, musíte se prokázat takzvaným čestným prohlášením a zpracováním krátkého podnikatelského záměru.

Toto následně předáte svému věřiteli a posléze nebude naprosto nic bránit tomu, abyste mohli začít čerpat výhod samotného podnikatelského úvěru, pro který se rozhodnete.

Určitě však není dobré brát na lehkou váhu. Nebankovní společnosti si totiž zakládají na důvěře se svými klienty, a proto není vhodné svou nebankovní společnost převést tak, že byste neměli možnost splácet půjčku právě kvůli tomu, že nemáte dostatek financí.

Je tedy nadevše vhodné udělat vše pro to, abyste si mohli celé splácení dovolit bez jediného problému a nemuseli řešit problémy s pozdějším vymáháním dluhů.

I přesto, že každá banka má požadavky na klienta nastaveny jinak, lze obecně říct, že prokazování příjmů čeká na každého, kdo se rozhodne pro bankovní úvěr, například hypotéku, nebo spotřebitelský úvěr od nebankovního poskytovatele.

Naopak ti podnikatelé, kteří využijí možnost využití podnikatelského úvěru a využijí tu možnost mít své peníze i bez zdlouhavého, se budou moci těšit z toho, že své peníze z úvěru dostanou rychleji a budou tedy moci začít se svými plány o mnoho dříve.

I když je příjem pro mnoho z nás velmi důvěrná informace, kterou bychom si nechali pro sebe, je důležité myslet a vžít se do situace věřitele, který chce mít jistotu, že jeho klienti budou mít na splácení daného úvěru jisté prostředky. Ať už se jedná o podnikatele, nebo spotřebitele.