Kromě legálně vydělaných finančních prostředků, z nichž lidé obvykle žijí, existují i peníze, které byly získány nezákonným způsobem, trestnou činností. Pokud jde v tomto případě o sumy nižší, vesměs se je podaří nějak zužitkovat bez povšimnutí příslušných orgánů. Jenže co když je těchto značné množství?

Pokud je někdo vlastníkem značné sumy nelegálně získaných peněz, musí se před jejich použitím postarat o jejich legalizaci, tedy navození zdání, že tyto byly získány legální cestou. Což znamená nutnost najít nějaké řešení, jímž by se daly obejít platné zákony.

Trestné jsou v souvislosti s takovými špinavými penězi:

 • přeměna nebo převody majetku s cílem utajit nebo zastřít jeho nelegální původ
 • utajení nebo maskování skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání nebo pohybu majetku nebo k němu se vztahujících práv
 • získání, držení a používání majetku s vědomím toho, že je tento nelegálního původu
 • sdružování osob, které se na zmíněných činnostech podílejí

Pochybný původ peněz může při finančních transakcích naznačit třeba některá z následujících záležitostí:

 • problémy s identifikací zákazníka
 • neobvyklé podmínky provázející transakce
 • nervozita toho, kdo podobné transakce provádí osobně
 • sledování toho, kdo provádí hotovostní transakce
 • neodůvodněné využívání prostředníka
 • nejasný důvod prováděné transakce
 • neobvyklé převody větších hotovostí
 • snaha o minimalizaci kontaktů s finanční institucí
 • zákazníci z rizikových teritorií či daňových rájů
 • neprůhledné transakce
 • nelogické ukládání a vzápětí vybírání peněz
 • transakce směřující k jiným než obvyklým zákazníkům dané banky nebo pro tuto netypické operace
 • enormní růst aktivity doposud pasivních majitelů účtů
 • uvádění nepravdivých údajů nebo jejich tajení

Dochází-li k něčemu podobnému, finanční instituce zbystří. A dobře dělají. Protože nechat tu podobným počinům volné pole působnosti by mohlo vést až k tomu, že jednoho dne zjistíme, že si nás koupil někdo, komu není rozhodně radno padnout do rukou.