POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Tento pojem znamená v oblasti hypotečních úvěrů opravdu mnoho. I když to není na první pohled zcela zřejmé, je nutné mít nemovitost, kterou se chystáte ručit, řádně pojištěnou.
Pokud by tomu tak nebylo, není možné touto nemovitostí ručit. Je to dáno tím, že věřitel nemůže tušit, co se s danou nemovitostí stane, co se týče neplánovaných neštěstí, například působením přírodních živlů a podobně.
Pojištění nemovitosti tedy není v tomto smyslu jistota jen pro dlužníka, ale pro věřitele, že se s nemovitostí, která je mu po dobu splácení úvěru zastavena, nic nestane.
Způsob pojištění nezávisí na dlužníkovi. Aby mohlo být uznané pojištění, které bylo například sjednané již v minulosti, je nutné zajistit, aby částka vyplacená pojištěním zaplatila všechny náklady na opravy dané nemovitosti, pokud by se skutečně přihodila nějaká katastrofa a nemovitost by byla poničena.
Před samotným žádáním o úvěr je proto důležité být informován o tom, jakým způsobem je Vaše nemovitost pojištěna. Pojištění nemovitosti je totiž základním předpokladem pro odsouhlasení žádostí o hypoteční úvěr.
Ač si nyní možná myslí to, že existují společnosti, a to zejména ty nebankovní, které by Vám daly úvěr i bez tohoto požadavku, je nutné zmínit, že tak jednoduché to nebude naprosto nikde.
Věřitel by se totiž vystavoval obrovskému riziku a věřte, že nikdo nebude žít v riziku toho, že vypůjčených několik milionů se již na účet nemusí vrátit.