P.A.

Jde o zkratku latinského slovního spojení per annum. Takto se označují ty úvěry, které mají úrokovou míru vedenou ročně, nikoliv měsíčně.

Hodnota p.a. je vyjádřena v procentech. Celkově se úroková sazba vedena v tomto stylu počítá tak, že dané procento z částky, kterou dlužník zaplatí, se stane úrokem a dlužník jej zaplatí navíc.

Tento způsob veden úrokové míry lze předvést na jednoduchém příkladu, kdy si klient vezme úvěr ve výši 20 000 Kč. Úroková míra je nabízena za 10 % p.a., což znamená, že kromě samotné jistiny klient zaplatí navíc ještě 2 000 Kč za rok splácení.

Při klasickém anuitní splácení (umoření úroku i jistiny) se úroková sazba vypočítá vždy každý měsíc z nesplacené jistiny.

U splácení, kdy se splácí jen úroky si můžeme představit, že 10 % p.a. u úvěru 20.000Kč na 3 roky, je stále 2000Kč a na konci splatnosti úvěru vrátíte jistinu v tomto případě 20.000Kč.