ODHAD NEMOVITOSTI

Pod tímto označením se skrývá činnost, která je pro mnohé úkony s nemovitostmi opravdu důležitá. Příkladem je například prodej či pořízení nemovitosti.

Cenu nemovitosti však potřebujete znát i při řešení soudních sporů, při plánování dědictví, anebo třeba při darování.

Odhad nemovitosti je tedy velmi důležitá činnost, kterou je potřebné vykonat s tou největší přesností a profesionalitou. V oblasti úvěrů je odhad potřebný pro vymezení výše úvěru.

Jak totiž jistě víte, bankovní anebo nebankovní společnosti určují výši úvěru právě na základě odhadní ceny nemovitosti. Je tedy zřejmé, že čím větší bude mít Vámi zastavená nemovitost hodnotu, tím více Vám Vaše finanční společnost zapůjčí.

K provedení odhadu nemovitosti je potřeba certifikovaného odborníka. Ten je nejčastěji určený bankou, ale můžete si najít tohoto odborníka i svépomocí.

Je nutné brát na vědomí, že ať už si vyberete někoho z nezávislých odborníků, anebo si necháte bankou přidělit zvláštního specialistu, výsledek bude vždy stejný.

Lidé někdy nemají důvěru v odborníky, kteří jsou vybraní bankami, přitom není důvod pro jakékoliv obavy.

Každopádně je důležité, aby pověřená osoba měla pro odhad odpovídající schopnosti, které budou podloženy potřebnými certifikáty.

Také je dobré myslet na rozdíl mezi odhadcem nemovitostí a mezi soudním znalcem. Každý má za úkol něco jiného, ačkoliv si lidé tyto dvě profese velmi často pletou.

Způsobů odhadu nemovitosti je více. Někdy je možné použít již jednou vyhotovený odhad. Jeho stáří však nesmí přesáhnout více jak šest měsíců.

Někdy jsou banky ještě přísnější a nedovolují použít odhad starší tří měsíců. Je tedy nadevše vhodné se před samotným odhadem informovat o tom, jaké způsoby odhadu Váš věřitel nabízí.

Posledním způsobem, který je podporován, je použití tabulek. Ty jsou určeny přímo pro tento úkon, ale povětšinou jsou vhodné jen pro nemovitosti ve větších městech. Je však naprosto samozřejmé, že metodu odhadu si nevybírá žadatel, nýbrž věřitel. Je tedy nutné postupovat podle pravidel samotného věřitele.

Vypracování odhadu nemovitosti je velmi individuální věc. Někdy je hotový do dvou pracovních dnů, někdy jeho vypracování trvá více jak týden.

V žádném případě však nehraje roli doba vypracování, ale pouze jeho přesnost. Protože se však o tento odhad stará certifikovaný odborník, není žádný důvod mít nějaké obavy, co se týče pravdivosti odhadu.

Jestliže však chcete, aby odhad nemovitosti byl co nejpřesnější, je možné poskytnout odborníkovi, který se bude zabývat právě Vaší nemovitostí, určité podklady. Může jít o různé plány či detaily, kterých by si on sám nevšimnul.

Jednak tak lze získat ještě přesnější odhad, jednak tím ušetříte mnoho času a odhad jako takový bude hotový o mnoho dříve.

Odhad nemovitosti samozřejmě není zdarma. Tuto službu je potřebné si zaplatit. Cena této služby závisí na samotném poskytovateli. Je tedy vhodné najít si někoho, kdo nepožaduje za vypracování odhadu příliš mnoho peněz. Je však zcela běžné, že odhad nemovitosti stojí minimálně dva tisíce korun a jeho horní hranice se pohybuje u hodnoty pět a půl tisíce korun u nekomerčních nemovitostí.

U větších komerčních nemovitostí, či například areálů může stát i desítky tisíc korun.

Tuto částku rozhodně není možné zanedbat, ačkoliv v poměru výše úvěry je to malá částka.

Co se týče tohoto placení, je výhodné využít akčních nabídek bankovních či nebankovních společností, které mohou nabízet odhad nemovitosti i zdarma.

Je však zřejmé, že výhoda v této oblasti bude znamenat nevýhodu v oblasti jiné. Není to však pravidlo, a proto zase platí to, že čím více se informujete, tím větší budete mít šanci na získání toho nejlepšího odhadu a také úvěru.

Výsledkem odhadu nemovitosti není jen jedna odhadní cena. V této oblasti je nutné rozlišovat hned několik pojmů, které jsou potřebné pro různé úkony:

  • Cena obvyklá – Jde o základ pro vystavení úvěrového plnění. Pokud byste si nechali vypsat cenu obvyklou, neznamená to tedy to, za kolik danou nemovitost můžete prodat, ale to, kolik byste za ni dostali peněz, pokud byste ji dali do zástavy a vzali si u konkrétní společnosti úvěr. Odborník tedy po pečlivém prozkoumání nemovitosti zjistí potřebné informace a výsledek předá věřiteli, který na základě této hodnoty určí nejvyšší možnou výši úvěru.
  • Cena obvyklá budoucí – Jde o obdobu ceny obvyklé, avšak s jedním podstatným rozdílem. Ten tkví v době, kdy byl odhad proveden. Zatímco u klasického odhadu je to v libovolné době, cena obvyklá budoucí značí hodnotu nemovitosti těsně po kolaudaci. V závěru však znamená tento odhad pro věřitele to stejné, jako předchozí odhad.
  • Cena tržní – Tato cena je to, co potřebuje vědět prodávající, anebo naopak kupující. S úvěrovým plněním tedy nemá tato cena nic společného. Tržní cena určuje to, za kolik je možné danou nemovitost prodat anebo koupit. Je tedy nutné dělat mezi těmito termíny značné rozdíly, jinak by mohlo dojít k velkým nedorozuměním.