ODDLUŽENÍ

Tuto službu neposkytujeme, ani nenabízíme poradenství v oddlužení, nebo osobním bankrotu. Jen vysvětlíme obecný pojem vlastními slovy, tak aby si čtenář alespoň udělal představu, o co se jedná.

Poté doporučujeme se obrátit na specializované advokáty, kteří se insolvencí a poradenstvím v ní zabývají. Vše dohledáte na internetu. Advokát musí být zapsaný v ČAK.

Neodpovídáme za správnost informací. Informace nejsou závazné právní podmínky, ani nabídka.

Oddlužení, osobní bankrot

Tento proces slouží pro záchranu dlužníků, kteří přecenili své možnosti a dostali se do problémů se splácením.

Oddlužení se také označuje jako osobní bankrot a je to situace, kdy dlužník není schopen každý měsíc provádět platby měsíčních splátek úvěrů z důvodu nedostačujícího příjmu.

Kdy bychom měli začít nad insolvencí přemýšlet, zkuste si položit pár otázek:

Jste po splatnosti u více jak dvou věřitelů?

Měsíční splátky úvěrů převyšují Vaše příjmy?

Dostali jste se do spirály dluhů, ze které nevidíte cesty ven?

Nemáte nikoho, kdo by Vám se splácením pomohl, nebo si vzal levný bankovní úvěr, který by Vám díky konsolidaci pomohl dostat se na únosnou splátku?

Hypotéka Vám není umožněna z důvodů nedostatečné bonity, nebo míry předlužení?

Je na čase začít zvažovat vhodné řešení situace.

Někdy Vás mohou do insolvence přihlásit i Vaši věřitelé, právě z toho důvodu, abyste se již dále nezadlužovali a tím pádem je nepoškozovali.

V podstatě je Vaší povinností situaci řešit, pokud jste předlužení.

Když už levné řešení hypotéky není možné. Nabízí se možnost prodeje nemovitosti.

Obvykle můžete nemovitost prodat a uhradit kompletně všechny dluhy.

Kdybyste uhradili jen část dluhů mohli byste se dostat i do trestně právní roviny. Znevýhodnění věřitele. Proto si vždy dobře promyslete každý krok a oslovte v těchto případech advokáty se specializací na insolvenční právo. Nikdo jiný Vám nesmí poskytovat rady v oblasti oddlužení.

 

Co je oddlužení, insolvence, osobní bankrot řečeno vlastními slovy

 

Oddlužení je tedy v základu vymazání dluhů, tedy alespoň jejich části. Tento proces náleží pod insolvenční úřad, který se rodí dle samostatného insolvenčního zákona.

Dle tohoto zákona je možné oddlužit každého dlužníka, který však splňuje určité náležitosti například:

  • Máte splaceno alespoň 30 % svých dosavadních dluhů
  • Jste plnoletým občanem České republiky
  • Ve Vašem trestním rejstříku není žádný záznam
  • Vaše půjčka má dobu splatnosti více jak měsíc
  • Jste jako dlužník vedený současně u dvou bankovních či nebankovních společností
  • Vaše dluhy pochází z provozu domácnosti anebo živobytí, nikoliv z podnikání
  • Máte stálý měsíční příjem, který lze prokázat

 

Tyto podmínky jsou klíčové a bez nich nemůže být zájemci o osobní bankrot vyhověno.

V současné době (duben 2017) je stále více případů osobních bankrotů, či zkrátka oddlužení.

Je to dáno větším odhodláním klientů, kteří snáze podlehnou laskavé nabídce svého věřitele a využijí určitý úvěr.

To vše se děje i přesto, že lidé vědí, jaká rizika plynou z dlouhodobého zadlužení. I tak však využívají nabídek bank či nebankovních společností, které však nemohou na 100 % odhadnout, zdali bude daná osoba splácet celý úvěr zodpovědně, anebo nikoliv.

K alespoň určité filtraci slouží takzvaná kontrola bonity.

Je tedy důležité uvědomit si, co to vlastně to zadlužení je a zdali je skutečně tak potřebné, jak si v dané chvíli před podepsáním smlouvy naprosto každý zájemce o úvěr myslí.

I když je zde to riziko zadlužení opravdu velké, je dobré nezapomenout na to, že je zde stále ta možnost oddlužení.

Kromě zmíněných podmínek je však možné, aby této záležitosti využili i dlužníci, kteří nemají nemovitost.

Pokud byste se však v případě nouze nerozhodli pro oddlužení, mohlo by se stát, že by na Vás byla uvalena exekuce, která je na rozdíl od osobního bankrotu mnohem horší.

Osobní bankrot je totiž řešení, kdy Vám může až 70 % Vašich dluhů odpadnout. Vše má své ale, jako i osobní bankrot.

Při něm budete výrazně omezení ve svém osobním životě, neboť určitá část Vašich měsíčních příjmu, respektive vše, co budete mít navíc nad sjednanou výši, půjde právě na insolvenční řízení.

Tyto příjmy však nemusí pocházet pouze od zaměstnavatele, ale může jít o jakýkoliv jiný druh příjmu.

To znamená například vdovský či invalidní důchod, nájemné z vlastních nemovitostí anebo třeba renty.

Je to však stále lepší řešení, než návštěva exekutora a následné soudní spory.

Oddlužení má obrovský potenciál pro všechny fyzické osoby, které se dostaly do tíživé situace, jakou je nemožnost splácení svých dluhů.

Zde jsou znevýhodněné právnické osoby neboli firmy, které nemají možnost využití osobního bankrotu.

Osobní bankrot je dostupné pouze pro vyřešení osobní situace, nikoliv firemní.

Na tyto účely slouží jiné prostředky, postupy a procesy, což je však naprosto jiná kapitola.