NAVÝŠENÍ HYPOTÉKY

Navýšení hypotéky lze chápat dvěma způsoby. Jednak je to označení všech přeplatků, které dlužník bude muset po dobu splácení zaplatit, jednak je to situace, kdy dlužník přecenil své možnosti a zjistil, že daná částka, kterou si vypůjčil, mu nebude stačit pro uskutečnění všech svých plánů.

Možnosti navýšení se vždy liší v závislosti na nabídce produktů konkrétního poskytovatele a také na základě bonity žadatele, hodnoty nemovitosti a možné maximální výšce LTV.

 

Přeplatky a vše okolo

Navýšení hypotéky lze chápat jako vše navíc, co klient zaplatí svému věřiteli. Je však nutné započítávat do tohoto navýšení opravdu vše. Jde o všechny výdaje, které nesouvisí s jistinou. Tyto výdaje zahrnují úrok, který je charakteristický pro jakoukoliv hypotéku, ale také další poplatky a přeplatky, které již nebyly plánované ani ze strany dlužníka, ani ze strany věřitele. Povětšinou jde o různé sankce či třeba smluvní pokuty. Jde také o mimořádné výdaje, které se hypotečního úvěru týkají.

Přeceněné možnosti

Nezřídka se stává, že klient si půjčil jen omezeně peněz, a s vidinou co nejmenších přeplatků v podobě úroků jej začal splácet. Postupem často však zjistil, že peníze mu rozhodně nebudou stačit na veškeré plány, které zamýšlel, a tak se rozhodne kontaktovat svého věřitele s prosbou o navýšení hypotéky. Je to poměrně zvláštní, ale určitě běžný postup, kterého klienti jakýchkoliv bankovních i nebankovních společností využívají. Ne každá společnost však navýšení hypotéky v tomto smyslu nabízí, a proto je důležité se před samotným využitím tohoto úvěru přesvědčit o tom, že právě vámi vybraná společnost tohle nabízí.

Dalo by se říct, že navýšení hypotéky znamená koneckonců to stejné, a to částku, kterou klient zaplatí navíc. Ať už se bere jako navýšení hypotéky všechny ty poplatky, které je důležité pro splacení úvěru splatit, anebo se bude brát v potaz využití možnosti o navýšení vypůjčené částky, nakonec stejně klient zaplatí určité peníze navíc.