MĚSÍČNÍ SPLÁTKA

Jako měsíční splátka je označená částka, kterou je dlužník povinen každý měsíc odvádět věřiteli. Splátka je tvořena jistinou a úrokem, které určují její samotnou výši.

Každoměsíční splacení snižuje celkovou dlužnou částku do té doby, než bude celý úvěr splacen. Měsíční splátka také bývá anuitní a bezanuitní.

Tyto pojmy si však zasluhují zvláštní vysvětlení. Každá bankovní i nebankovní společnost má nastavené jiné podmínky, které by se týkaly samotné měsíčních splátek, a tak se může stát, že pro stejnou výši úvěru bude nastavena zcela jiná úroková míra nebo další vlastnosti.

Měsíční splátka je díky své důležitosti jednou z nejdiskutovanějších vlastností úvěru.

Vždy se dobře informujte, jaký úvěr je Vám nabízen a jaké úročení a splácení bude použito. Vždy si nechte poslat i splátkový kalendář, než úvěr podepíšete, abyste se nedivili, že například 10 let splácíte jen úrok. I když jste chtěli splácet i jistinu.