LTV – ČÁSTKA K ZAPLACENÍ

Tato zkratka je označení anglického slovního spojení. Tohle spojení zní Loan to value a v překladu to znamená částka k zaplacení.

Jde o poměr mezi vypůjčenou částkou a odhadní cenou zastavené nemovitosti.

Jde o důležitý poměr, který má v oblasti hypotečních úvěrů velký význam. A jak vlastně lze vypočítat poměr daných hodnot?

Jednoduše se vezme v potaz odhadní cena nemovitosti a vydělí se částkou, kterou byste si chtěli jako klient půjčit. Daný poměr může vyjít například 0,5, což znamená, že LTV bude 50 %.

A z tohoto plynou další fakta. Obecně lze říct, že čím vyšší je LTV, zkrátka čím více peněz si chcete vzhledem k odhadní ceně své nemovitosti půjčit, tím vyšší budou úroky.

Je tedy vhodné projednat se svým finančním poradcem to, jaké LTV by bylo pro Vaše potřeby to nejvhodnější. Jen tak lze vybrat kvalitní úvěr, který nebude příliš nevýhodný. Je totiž známé, že čím menší úrok, tím kvalitnější úvěr.