KONSTANTNÍ SPLÁCENÍ ÚVĚRU

Jde o specifický způsob splacení jakéhokoliv úvěru, který je v poslední době velmi známý. Konstantní způsob splácení je navzdory svému názvu charakteristický v tom, že se splacení po celou dobu trvání úvěru mění.

Podstata však spočívá v tom, že zatímco splátka jistiny zůstává po celou dobu splatnosti stejná, úrok se s každou jednotlivou splátkou mění.

Na začátku úvěru tedy lze očekávat zhola nejvyšší splátku, zatímco na konci doby splatnosti bude splátkou již velmi nízká, dalo by se říct, že ji bude čítat samotná jistina.

Ačkoliv se však jedná o velmi zajímavý způsob splácení, je nutno podotknout, že jde o velmi nestabilní a nepředvídatelnou záležitost, kterou lze využít jen po pečlivém promyšlení.