KATASTR NEMOVITOSTÍ

Katastr nemovitostí je obsáhlá databáze, která schraňuje údaje o vlastnících nemovitostí, ale také informace o jednotlivých nemovitostech. Tato databáze, anebo seznam, je veřejný a nahlížet do něj může kdokoliv.

Zahrnuje mnoho důležitých informací, ze kterých se vychází nejenom při řešení soudních sporů, ale také při oceňování nemovitostí anebo dalších činnostech.

Jde tedy o praktický nástroj, který ulehčuje počínání v mnoha oblastech. S tímto nástrojem souvisí i katastrální mapa, která vyznačuje polohu jednotlivých nemovitostí a je taktéž dostupná zcela volně, bez jakýchkoliv omezení.

Katastr nemovitostí i katastrální mapu spravuje katastrální úřad. Jedná se o státní orgán, který má na starost celou Českou republiku.

Výhoda otevřenosti katastru nemovitostí je možnost výpisu zcela zdarma. Sebe si můžete najít velmi jednoduše u konkrétní nemovitosti.

Je to tedy obrovská úspora času, neboť nemusíte navštěvovat katastrální úřad. K nalezení všech důležitých informací Vám bude stačit katastrální mapa. Ta je velmi detailní a lze tam najít i údaje, které byste rozhodně nečekali.

K určitým úkonům se Vám bude hodit list vlastnictví, jako například v případě žádostí o úvěr. List vlastnictví tedy dokazuje, že jste majitelem konkrétní nemovitosti.

Co se týče výpisu z katastru, je nutné splnit určité podmínky. Jedná se o údaje, které na výpisu nesmí chybět:

  • O katastrálním území
  • O nemovitosti
  • O vlastníkovi, anebo vlastnících (například v případě bytového domu)
  • O právech k dané nemovitosti

S těmito údaji bude výpis kompletní a je možné jej použít k nejrůznějším úkonům. S katastrem nemovitostí je tedy velmi důležité umět pracovat alespoň na základní úrovni, což zahrnuje vyhledání údajů na katastrální mapě a zpracovat výpis z katastru nemovitostí.