JISTINA

Tento pojem označuje nesplacenou částku dlužníkem. To znamená, že pokud jste si vzali úvěr, a ještě jste ho nezačali splácet, bude jistina nabývat hodnoty celého úvěru.
Příklad k lepšímu pochopení.
Půjčili jste si milion na 30 let s úrokem 5 % p.a. (ročně) a ještě jste nezaplatili první splátku, tak současná hodnota nesplacené jistiny je 1 milion korun.
Při anuitním splácení obsahuje splátka daného úvěru část jistiny a část úroků. Ze začátku splácení se z větší části splácí vždy úrok.
Úrok a veškeré další poplatky se však nenazývají jistinou, nýbrž příslušenství jistiny.
Součástí úvěrové smlouvy by měl být splátkový kalendář, kde přesně uvidíte, kolik se za danou dobu umořilo z jistiny a kolik z Vaší splátky šlo na úroky.