Investiční fondy znamenají způsoby, jak investovat peníze společně s ostatními investory do nějaké společnosti s vidinou zisku. Investiční fond je technicky vzato právnická osoba, která klidně může mít jakoukoliv právní formu, kdy nejčastěji jde zpravidla o akciovou společnost.

Základní členění je takové, že se to dělí na fondy kolektivního investování, dále na fondy kvalifikovaných investorů.  Specifický investiční fond je zahraniční investiční fond.

Manažer fondu patří mezi členy fondu. Dále správce fondu, který se stará o to, aby to všechno fungovalo, obchody fungovaly správně a podobně.  Další členy jsou představenstvo společnosti nebo správní rada, která zajišťuje dodržování zákonů a chrání majetek.  Dále akcionáři, což jsou vlastně investoři, kteří investovali své peníze do společnosti za účelem zisku a v neposlední řadě členy týmu jsou také marketingová a distribuční společnost k propagaci.

Investiční fond má omezenou dobu trvání. Je zakládán na dobu určitou a to je jistě velice důležité vědět a být s tím seznámeni. Mají větší výkyvy cen, protože podléhají nízkou investorů, takže je to z jednoho hlediska větší risk než třeba akcie, ale na druhou stranu pokud to vyjde, tak je zde mnohem větší procentuální zhodnocení.

Fondy mohou být buď podílové, nebo akciová společnost. Dále se fondy kolektivního investování dělí na standardní a speciální fondy.

Je důležité si také uvědomit náklady a poplatky. Poplatky se platí rovnou při nákupu a při prodeji akcií.  Kolektivní investování má jednu značnou výhodu a tou je to, že je to se sníženým rizikem, protože se to rozloží mezi všechny členy. Investice do jednoho vlastního kapitálu se může sice vydařit, ale je dobré počítat i s tím, že by se to vydařit nemuselo. To se vám u kolektivního investování nestane, protože tam bude více lidí a nedotkne se to jedince tak významně.