FYZICKÁ OSOBA

Jde o termín označující lidskou bytost v právním režimu. Jako fyzická osoba je označena každá lidská narozená bytost. Fyzická osoba nabývá své právní odpovědnosti až den svých osmnáctých narozenin. Od té doby může fyzická osoba podepisovat smlouvy, což mimo jiné znamená i to, že si může vzít půjčku. Právní odpovědnost ztrácí fyzická osoba až v den své smrti.