FIXACE

Tento pojem je označení pro dobu, kdy jednoduše zůstává úroková míra stejná. Jak jistě víte, věřitel může po dobu splácení úvěru úvěrovou míru různě měnit.

To však není možné po dobu fixace. Fixace je taková záruka pro dlužníka v tom, že po určitou dobu bude platit stejně vysoké úroky, respektive celou splátku.

V praxi může být fixace doba dlouhá například tři anebo pět let. Po tuto dobu bude mít dlužník stejný úrok, jako při uzavření smlouvy. Nevýhoda fixace plyne z nemožnosti úvěr měnit.

To znamená, že pokud se na finančním trhu objeví lepší nabídka a klient by si chtěl svůj úvěr refinancovat, bude mít sice možnost doplatit úvěr, ale banka si může účtovat maximální sankci 1 % z nesplacené jistiny.

Je tedy velmi důležité myslet i do budoucna a fixaci pečlivě promyslet. Pro banku je totiž fixace takovou zárukou toho, že klient vydrží u splácení tak dlouho, jak je to nutné.

Banky jsou všeobecně známé tím, že mají nastavené poměrně přísné podmínky, co se týče schválení úvěrů, obzvláště u klientů, kteří měli v minulosti nějaké problémy se splácením.

Proto je v těchto případech, kdy do banky nemůžete mnohem pohodlnější využít nabídky nebankovních společností, které jsou vstřícné a nabízejí také možnost předčasného splacení.

Možnost předčasného splacení i v době fixace je pro klienta opravdu výhodné, neboť bude muset zaplatit částku s takovým úrokem, který je nastavený ve fixaci. Opět sankce nesmí překročit 1 % nesplacené jistiny. Pokud se bavíme o spotřebitelských úvěrech.

U podnikatelských úvěrů tak přísná pravidla neplatí, zde je potřeba si dávat obzvláště velký pozor na neseriózní poskytovatele, jelikož díky neregulaci tohoto sektoru ze strany státu, může dojít při nedodržení smluvních podmínek ze strany dlužníka k velkým sankcím.

Je však vhodné zjistit si všechny potřebné informace o tom, zdali Vámi vybraná nebankovní společnost skutečně nabízí tak výhodné podmínky, jako ty, o kterých jste se dozvěděli od nás.

Možnost fixace je tedy báječná příležitost k tomu na půjčce celkově hodně ušetřit. Je však nutné v této oblasti opravdu hodně přemýšlet a volit takové kroky, které budou pro Vaši situaci spíše přínosem nežli naopak.

Na závěr je potřeba říct, že úroková sazba i fixace úrokové sazby bývá ovlivněna finančním trhem. Proto byste se měli před uzavřením smlouvy informovat o tom, jaká je v současnosti situace. Jen tak se vyhnete nepříjemnostem, které plynou ze špatně zvolené půjčky s vidinou úspory díky fixaci.