Bankovní účet je vlastně finanční účet v bance a jeho funkcí je to, že zaznamenává veškeré finanční transakce mezi bankou a klientem a tím pádem sleduje finanční situaci účtu. Tyhle finanční účty mohou mít buď kladný neboli kreditní zůstatek a potom mohou mít i záporný zůstatek, tedy debetní. U kreditní karty banka dluží peníze klientovi a u debetní je to naopak. Je a každém, co komu a jak vyhovuje. Účty, které se otevírají za účelem vkladů, jsou označovány jako depozitní účty. Účty, které jsou vedené za účelem půjček, jsou označovány jako úvěrové účty.

Bankovní účty se mohou dělit podle měny, ve které je účet veden na tuzemské účty a na devizové účty, které jsou vedeny v cizích měnách. Běžný účet slouží převážně k snadnější hotovostní i bezhotovostní správě. Manipulaci s financemi a podobně. Poté je zde spořicí účet, který slouží ke spoření nebo ukládání dočasně volných prostředků, které máte třeba navíc nebo je chcete nějak zúročit. Dále jsou zde terminované vklady, které slouží právě k uložení vyšších finančních prostředků, které má vyšší úročení, takže se vám to bude moc líbit. Dále je zde úvěrový účet, což je takový účet, na které banka eviduje účet.

Další účty jsou třeba základní platební účet, což je účet podle evropské směrnice. Dále neúročený účet, do kterého spadá například notářská úschova. Dále také Loro a Nostro účet, což je účet, který vede banka v zahraničí.

Služby k účtům jsou následující. První je kontokorent, což je služba, která umožňuje klientovi čerpat až do záporné hodnoty.

Platební karta, debetní karta či kreditní karta. Tohle jsou nástroje, které vydává banka k bezhotovostní platbě.

Přímé a nepřímé bankovnictví. Tohle jsou možnosti, jak můžete komunikovat s bankou, buď na pobočce, nebo přes internet v internetovém, online bankovnictví, kde můžete svůj účet spravovat z pohodlí domova. Je to velice oblíbený způsob využívání bankovnictví.