EXEKUCE

Tento pojem označuje jednání, které je charakteristické pro všechny neplatiče. Ten, kdo se dostane do exekuce, se bude nacházet ve velmi svízelné situaci.

Exekuce je strašákem pro všechny dlužníky, kteří mají nepravidelné příjmy anebo se splácením svých dluhů příliš nezabývají.

Exekuce jako taková je tedy činnost pověřené osoby, jež se nazývá exekutor, který zabaví dlužníkův majetek v takové hodnotě, která by dokázala splatit veškeré škody, které neplacením splátek dlužník způsobil věřiteli.

Věřitel totiž nemůže odpustit dluh svému klientu, neboť se již ve smlouvě s klientem dohodl na tom, že všechny náklady spojené s úvěrem budou splaceny řádně a v plné výši.

Exekutor však nemůže být náhodná osoba, která by byla touto činností pověřena. Jde o právně pověřené odborníky z určitých institucí. Jedná se o osoby soudu, soudního exekutora, anebo dokonce i krajského či obecního úřadu.

V některých případech může exekuci nařídit i finanční úřad. Samotný exekutor je osoba velmi nenáviděná, neboť přijde do obydlí dlužníka a vezme si vše, co mu přijde hodnotné.

Opak je však pravdou. Exekutor se pouze snaží s co nejmenším úsilím napravit chyby dlužníka, který nebyl schopen splatit to, s čím se zavázal.

Proto je nutné na služby exekutora nahlížet jako na velmi nápomocné činnosti, které šetří mnoho starostí. V každém případě však pro dlužníka není exekuce žádnou výhrou. Dlužník, který bude mít co dočinění s exekucí, bude mít opravdové problémy, a to hlavně do budoucna.

Nejenom, že přijde o velkou část svého majetku, samozřejmě v závislosti na veškerém vlastnictví daného dlužníka, ale i samotná pověst a také určitá důstojnost nemůže být zachována po tom, co přijde úředník do domácnosti, kde si vezme to, co bude chtít.

Celá exekuce započne nesplácením dluhu. V okamžiku, kdy neplatič překročí povolené limity, bude informován o situaci a pod varováním exekutora se bude čekat na další jednání ze strany dlužníka.

Pokud dlužník nebude na dané výzvy reagovat a bude nadále pokračovat v neplacení své pohledávky, převezme veškerou iniciativu právě soud, popřípadě jiná instituce, která byla zmíněná výše.

Právě zde je kámen úrazu mnoha dlužníků, kteří na výzvy svého věřitele nereagují.

Přitom mnohé bankovní i nebankovní společnosti se snaží najít řešení vždy takové, aby k exekuci nemuselo vůbec dojít.

Po tom, co uplyne první kolo tohoto řízení, které spočívá v upomínkách a dalších výzvách, přichází na scénu samotný exekutor.

Mnoho dlužníků si neuvědomuje to, že pokud by se dluh zaplatil v prvním kole řízení, nebylo by to tak nákladné a nepříjemné, jako to bude v kole druhém.

Druhé kolo vymáhání dluhů je totiž to, čeho e každý dlužník tolik bojí. Jde o návštěvu pověřené osoby, která je zvolena soudem. Ta má za úkol výše zmíněnou činnost, na jejím konci je dražba.

Samozřejmě s celým exekutorským řízením přechází na dlužníka mnoho starostí v podobě náhrady nákladů. Jedná se nejenom o zaplacená celého řízení, ale také o doručení písemností či třeba o odměnu exekutorovi.

Z tohoto všeho lze vyvodit, že vše je lepší než se dostat do exekuce. Jen stěží ji budete řešit tehdy, až na Vás opravdu někdo zazvoní a bude se dožadovat Vašeho majetku. Mnohem lepší je si všechny své dluhy hlídat a platit je tak, jak bylo předem domluvené. Ušetří Vám to mnoho starostí, ale také peněz.