DRAŽBA

Jedná se o událost, která je charakteristická pro každou exekuci provedenou u dlužníka, u něhož není možnost uhradit exekuci jinou formou než nedobrovolným prodejem majetku.

Dražba se zabývá prodejem majetku, který byl zabaven exekutorem. Tento majetek se prodává za účelem vynahrazení částky, kterou dlužník nedokázal splatit.

Předmětem dražby může být nejenom movitá, ale i nemovitá věc.

Předměty, které se budou prodávat na dražbě, jsou vybrány tak, aby jejich prodejní cena pokryla náklady věřitele na náhradu všech škod.

Věřitel totiž musí nejenom zaplatit celé exekuční a soudní jednání, ale také chce ze všech vydražených předmětů získat všechny potřebné peníze, které mu nebyly zaplaceny.

Veškeré movité i nemovité věci, které se vydraží na dražbě, nemusí vždy, ale mohou ale být samozřejmě prodány za nižší cenu než při běžném nenuceném prodeji.

To je pro dlužníka někdy nevhodné, a proto se často dlužníkům doporučuje prodat všechny potřebné předměty ještě předtím, než začne samotná dražba.

Je to však velmi zdlouhavá práce, na kterou nemusí být vůbec čas. Pokud se dlužník skutečně dostane do dražby, je nutné počítat s velkými ztrátami majetku, které jsou způsobeny často velkými dluhy a nižšími prodejními částkami, poplatky spojenými se samotnou exekuci a následnou dražbou.