DLUŽNÍK

Jako dlužník může být označena jak fyzická, tak dokonce i právnická osoba. Povětšinou se jedná o klienta banky či nebankovní společnosti.
Jedná se o osobu, která podepsala smlouvu a nyní čerpá úvěr. Dlužník je povinen veškeré své finanční závazky řádně splatit. V případě, že dlužník nebude splácet dle smluvených podmínek, hrozí mu určitý postih, který je individuální u každé bankovní i nebankovní společnosti.
V případě, že by dlužník nebyl schopen splácet úvěr, a to například kvůli ztrátě zaměstnání anebo třeba z nedostatku finančních prostředků, stává se neplatičem. Ale stále bude dlužníkem.
V takovém případě hrozí dokonce exekuce, anebo jiný vážný trest či kompenzace věřiteli.
Dlužník může předejít riziku nedostatku finančních prostředků tak, že si uzavře pojištění schopnosti splácet, které tento problém za určitých podmínek efektivně řeší.
Dlužník má také u věřitelů určitou reputaci, která je znázorněná pod pojmem bonita. Ta se odráží v registrech dlužníků, a to buď v kladném, anebo záporném významu. Dále zde hraje roli příjem a výše závazků, současně také věk a počet vyživovaných osob a osob žijících ve společné domácnosti.