DLUHOVÁ SLUŽBA

Dluhová služba vyjadřuje poměr mezi dluhy a příjmy dlužníka. Je to užitečný poměr především z hlediska orientace mezi všemi výdaji a příjmy.

Dlužník si také může snáz korigovat své měsíční výdaje. Aby však mohl dlužník vypočítat svou dluhovou službu, je důležité znát všechny své příjmy.

Při výpočtu tohoto poměru se totiž neberou v potaz jen platy od zaměstnavatelů, ale také ostatní příjmy, jako jsou renty, pronájmy a podobně.

Dluhová služba je tedy poměr mezi měsíčními splátkami dluhů a měsíčními příjmy. Do měsíční splátky dluhů je však nutné započítat naprosto všechny dluhy, které se aktuálně splácí.

Pokud by si klient chtěl vypočítat svou dluhovou službu, je nutné započítat do měsíční splátky nejenom hypotéku, ale také leasing na automobil, anebo třeba krátkodobé úvěry.

Ve výsledku může vyjít poměr různě. Celkově lze říci, že čím větší rozdíl mezi těmito částkami je, tím lepší či horší podmínky dlužník má.

Nejvhodnější samozřejmě je, pokud je dluhová služba co nejnižší. Logicky lze totiž odvodit, že dlužník, který má dluhovou službu například 60 %, si bude žít mnohem hůře než dlužník, který má dluhovou službu pouze 20 %.