CENA ÚVĚRU

Tento termín je označení pro celkovou částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli. Nejde však jen o jistinu a úrok, jde o všechny ostatní poplatky či přidané hodnoty, které je potřeba v rámci úvěru zaplatit.

Cena úvěru proto označuje kompletní náklady, které bude muset dlužník zaplatit, aby byl jeho úvěr považován za zaplacený. Proto si vždy nechte spočítat RPSN, roční procentní sazbu nákladů, zde se nejlépe promítnou veškeré poplatky, náklady spojené s vyřízením úvěru.

U spotřebitelských úvěrů je toto podmínkou, kterou musí poskytovatel dodržet, v opačném případě mu hrozí sankce ze strany kontrolního orgánu. Podnikatelské úvěry tuto povinnost ani kontrolu nemají.