BONITA

Jde o termín užívaný pro schopnost klienta splácet věřiteli úvěr. Přeneseně řečeno se může jednat o důvěryhodnost. Bonita je vlastnost, kterou si každý dlužník buduje právě tak, jak si při splácení počíná. Mnohé banky, ale i nebankovní společnosti si na bonitě zakládají a podle toho si vybírají své klienty.

Tyto společnosti totiž chtějí mít jistotu, že ty velké objemy peněz, které každým dnem půjčují, se jim také spolehlivě vrátí. Právě proto je na světě systém bonity, která je určena velkým množstvím faktorů. Mezi ně patří například:

  • Příjmy– Jde o základní aspekt, na který se bude věřitel dívat. Zde samozřejmě platí, že čím vyšší, tím lepší. Samozřejmě se bere v úvahu i to, zdali se jedná o příjmy stálé, anebo mimořádné. Větší bonitu bude klient mít, když půjde o příjmy ze stabilních zdrojů, například zaměstnání anebo třeba nájem, důchod.
  • Zaměstnání– Zde platí to stejné jako u příjmu. Čím stabilnější, prestižnější a výnosnější profese, tím větší bonitu budete mít a s tím i větší šanci na ty nejlepší podmínky úvěru.
  • Věk– Banky dokážou vyhovět v mnohých záležitostech, ale na co si dávají pozor, jsou rizikoví klienti. Nejvíce znevýhodnění jsou tedy mladí a starší lidé. Naopak klient okolo třiceti let s dobře rozjetou kariérou bude pro finanční sektor trefa do černého.
  • Dosažené vzdělání– I tato vlastnost dokáže udělat s bonitou své. Vše se pojí s penězi, a proto lze očekávat, že čím prestižnější vzdělání, tím více bude daný klient považován za správnou volbu, co se týče poskytnutí půjčky.
  • Rodinný stav– počet dětí, anebo třeba to, zdali se klient nachází v manželství. Jiný rodinný stav, než svobodný se totiž často pojí s velkými výdaji, na což banky myslí.

Bonita se nejvíce odráží i v registrech dlužníků, kde může dlužník vylepšit svou reputaci tím, že všechny své aktuální pohledávky splatí tak, jak se má.

Pro mnohé je zjišťování bonity i velký zásah do soukromí, a proto bude nejlepším východiskem spolehnutí se na nebankovní společnosti. Ty totiž často nabízejí podnikatelské úvěry i bez nahlížení registrů anebo třeba zjišťování bonity.

Díky tomu je samotné schválení o mnoho rychlejší. Tak jako každá výhoda, i tato si bere určitou daň. V tomto případě je to nejčastěji zvýšená úroková sazba. V každém případě je lepší počínat si tak, aby Vaše bonita byla co nejpozitivnější. Jen tak můžete mít jistotu, že Vám schválí úvěr opravdu jakákoliv společnost.

U spotřebitelských úvěrů jsou pravidla trochu jiná. Zde je bonita prověřována, hlavně co se týče příjmů.